Geocentrismo

[do grego gê (o) + kentrón + -ismo] - Sistema elaborado por Ptolomeu, que apresentava a Terra como o centro do Universo.